Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Homepage Medewerkers Ruimtelijke ordening Riolering Gevoerde acties Denderleeuw Antwerpen - Vlariodag Galmaarden - Bruinsbroekstraat Recente brieven Eerdere brieven Interessante lectuur Petities Agenda Uitgegeven boekjes Flipbooks Gastenboek Contact Doordenkers 

Homepage

vzw LiV&E staat voor: vzw Leven in Vlaanderen & EuropaDe vereninging Leven in Vlaandere & Europa is pluralistisch ingesteld en heeft als statutair doel, het informeren, het ondersteunen en het behartigen van de belangen van de inwoners van Vlaanderen op het gebied van ruimtelijke ordening, leefmilieu en natuur, landbouw, samenleving en erfgoed.De vereniging heeft geen enkele politieke verwantschapEnkele van onze aandachtspunten:Problematiek van zonevreemde woningen. Zonevreemdheid moet verdwijnen.Waterzuiverringsproblematiek. Scheiding van afval- en regenwater. Geen kosten voor de burger op privédomein.(Verkeerd) gebruik van overheidsgeld. Kan dit gebruikt worden voor privédoeleinden?Transparante informatie verstrekken naar de bevolking.Sensibilisering rond streekgebonden thema's.Constructieve feedback naar het beleid. Geen beslissingen zonder inspraak van de bevolking.LiV&E staat garant voor constructief overlegwaarbij iedereen kan opkomen voor zijn mening

vzw LiV&E: Wie zijn wij?

FLASHBERICHT

Heeft Vlaams Minister Joke Schauvliege het heft nog in eigen handen?

Het 10 punten programma van Minister Joke Schauvliege:

1) 18 maanden geleden: Wie zuinig omgaat met water wordt beloond. Zo verklaarde Minister Joke Schauvliege CD&V, niets is minder waar. Wat dacht u? Het is juist omgekeerd. 2) Januari 2016: 15 kubieke meter per gezinslid die gratis waren, werden afgeschaft. 3) De saneringsbijdrage mag op gemeentelijk vlak voor andere doeleinden dan riolering gebruikt worden! 4) De waterfactuur bestaat al uit verschillende delen: prijs water - gemeentelijke bijdrage - zuivering van het water en transport. 5) De waterfactuur is de laatste 6 jaar al met 39% gestegen. 6) Intercommunales maken al jaren miljoenen euro winst. Waar is dit geld dan naartoe? 7) Zware kosten voor het scheiden van afval- en hemelwater die oplopen in de duizenden euro, voor zowel open als halfopen bebouwing op privédomein. 8) Zwaar zieken, invaliden en bejaarden kunnen de kommer en de kwel van de rioleringswerken niet aan. 9) Gemeentes verplichten de burger om zinloze werken uit te voeren omdat de rioleringswerken niet gecoördineerd zijn.10) En als kers op de taart: Op basis van een ongrondwettelijk rioleringsdecreet, leggen de gemeentes eenzijdig boetes en/of belastingen op, die niet door de beugel kunnen. En dit met steun van de Vlaamse regering.

Bedankt mevrouw de Minister voor uw jarenlange inzet!

Aandacht voor de "Recente brieven"